Home ข่าวสารอัพเดท เกี่ยวกับแม่เหล็ก อัพเดท แม่เหล็กแรงสูง ของเข้าร้านนะครับ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

อัพเดท แม่เหล็กแรงสูง ของเข้าร้านนะครับ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

by DIYmagnet

MD984 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 100mm x 6mm x 3mm
MD1472 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 4mm x 3mm
MD1453 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 10mm x 6mm
MD1484 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 12mm x 4mm
MD1411 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 12mm x 12mm
MD1455 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 10mm x 20mm
MD1454 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 10mm x 8mm
MD1447 แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 3mm x 2mm

บทความที่เกี่ยวข้อง