Home วีดีโอ เกี่ยวกับแม่เหล็ก การทดลอง แม่เหล็กง่ายๆ แม่เหล็กแรงสูง VS คลิปหนีบกระดาษ

การทดลอง แม่เหล็กง่ายๆ แม่เหล็กแรงสูง VS คลิปหนีบกระดาษ

by DIYmagnet

การทดลองแบบง่าย โดยใช้แม่เหล็ก และคลิปหนีบกระดาษ
การดูคลิปหนีบกระดาษโดยใช้แรงดูดของแม่เหล็ก ดูดทะลุผ่านมือลง

บทความที่เกี่ยวข้อง