แม่เหล็กแรงสูง ตัวเล็ก ขนาด 10mm x 1.5mm สามารถรับน้ำหนัก เครื่องมือได้ประมาณไหน

แม่เหล็กที่ใช้ทดสอบ เป็นแม่เหล็กถาวรแรงสูงขนาด 10×1.5mm
ลอดดูว่า มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณไหน
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 10mm x 1.5mm

Related posts

Zen Magnet ไอเดีย การใช้งานแม่เหล็กแรงสูง กลมบอล กับความคิดสร้างสรรค์

การทดลอง แม่เหล็กง่ายๆ แม่เหล็กแรงสูง VS คลิปหนีบกระดาษ

ทำพลังงานไฟฟ้าฟรี ใช้แค่แม่เหล็ก และลวดทองแดง