การทดลอง แม่เหล็กง่ายๆ แม่เหล็กแรงสูง VS คลิปหนีบกระดาษ

การทดลองแบบง่าย โดยใช้แม่เหล็ก และคลิปหนีบกระดาษ
การดูคลิปหนีบกระดาษโดยใช้แรงดูดของแม่เหล็ก ดูดทะลุผ่านมือลง

Related posts

Zen Magnet ไอเดีย การใช้งานแม่เหล็กแรงสูง กลมบอล กับความคิดสร้างสรรค์

แม่เหล็กแรงสูง ตัวเล็ก ขนาด 10mm x 1.5mm สามารถรับน้ำหนัก เครื่องมือได้ประมาณไหน

ทำพลังงานไฟฟ้าฟรี ใช้แค่แม่เหล็ก และลวดทองแดง